HTML Etiketleri ve Anlamları

Codeliva Blog > HTML Etiketleri ve Anlamları
28 Ağustos 2021

HTML Etiketleri
HTML etiketleri, web tarayıcılarının kullanıcı karşısına çıkan web tasarımı kısmının, nasıl biçimlendirdiğini ve görüntülendiğini açıklayan anahtar kelimeler olarak tanımlanabilir. Etiketlerin yardımıyla web tarayıcıları HTML içeriği ile basit içerik ayırt edilebilir. HTML etiketleri üç ana başlıktan oluşur: açılış etiketleri, içerik ve kapanış etiketleridir. Bazı HTML etiketleri istisnai olarak kapatılmamış etiketlerden oluşabilir. Tarayıcılar, bir web sitesi içerisine gömülmüş HTML kodlarını, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru okur. HTML etiketleri arasına yazılan bilgiler ile kullanıcının görebileceği bir ön plan oluşturulur. Burada kullanıcılar belgelere ulaşabilir ve özelliklerden yararlanabilirler. Her HTML etiketi birçok farklı özelliklere sahiptir. Web tarayıcısının basit metni HTML metninden ayırt edilebilmesi için HTML Dosyalarının bazı temel etiketleri olması gerekir. Kodun gerektirdiği kadar etiket kullanılabilir. Codeliva web tasarım olarak HTML etiketleri kullanmak istediğinizde dikkat etmeniz gereken 5 kriter;

  • HTML etiketlerinin tamamı “” tırnak içinde belirtildiği gibi parantezler içine yazılacak tag (etiket) kısımlarından oluşur.
  • HTML içerisindeki her etiket çeşitli görevleri gerçekleştirir.
  • HTML etiketleri ilk maddedeki gibi yazıldığında etiket açılışı yapılmıştır ve bunun kapatılması gerekir. Kapanış etiketi ise “ şeklinde olmalıdır. Ancak bu bazı etiketler dışında gereklidir.
  • HTML etiketlerinde söz dizimi kabaca şu şekilde ifade edilebilir: <tag> içerik </tag> şeklindedir.
  • HTML etiketleri her zaman küçük harflerle yazılır.

HTML Etiketleri Listesi

Konya yazılım olarak web tasarımlarda kullanabileceğiniz HTML etiketlerini listeledik. Ancak burada düzenli belirttiğimiz etiketleri tanıyabilmeniz ve kullanabilmeniz açısından açıklamaya çalıştık. Böylece yazılım serüveninde iyi bir kılavuzla yola çıkabilirsiniz. Şimdi konya web tasarımın html etiket listesine göz atalım:

Ana Kök Etiketi
<html> : HTML etiketi bu şekilde belirtilir. Bu tag bir html dokümanının belirtilmesini sağlar.

Doküman Meta Verileri

<base> : Bu html elemanı taban URL’sinin belirtilmesinde kullanılır. <base> <base> şeklide olur.

<head> : HTML öğesi doküman hakkında makine tarafından okunabilir bilgi (meta), başlık, komut ve stil sayfalarını içerir.

<link> : HTML öğesi geçerli belge ve harici kaynak arasındaki ilişkileri belirler. Bu öğe en yaygın olarak CSS ile bağlanmak için kullanılır. Bunun yanı sıra site simgeleri (hem "favicon" tarzı elemanlar hem de web ve mobil cihazlardaki uygulamalar için elemanlar) oluşturmak için kullanılır.

<meta> : HTML ögesi diğer HTML meta ile ilgili elemanlar gibi meta verilerini temsil eder.

<meta> baselinkscriptstyletitle

<style> : HTML elemanı bir belgenin veya bir kısmın stil bilgileri içerir ve nesneyi içeren belgenin içerisindeki CSS'yi kapsar.

<title> : HTML öğesi head etiketi arasında kullanılır ve amacı sitenin başlığını tanımaktır. Yalnızca metin içerir; nesne içerisindeki etiketler yok sayılır.

Kesit Kökü
<body> : HTML öğesi görüntülenecek şekilde belirtir ve burada yalnızca bir ögede olabilir.

İçerik Bölümleme
İçerik bölümleme nesneleri, belge içeriğini mantıksal parçalar halinde düzenlemenizi sağlar. Web sayfası içerikleri için, üstbilgi ve altbilgi gezinmede dahil olmak üzere, geniş bir anahat oluşturmak için kullanılır. Ayrıca içeriği bölümlere ayırabilmek için başlıklar verilmesi gerekir.

<address> : HTML ögesi, HTML'nin kişi-kişiler, ya da bir organizasyon iletişim bilgilerini gösterir.

<article> : HTML elemanı bağımsız bir şekilde dağıtılabilir ya da yeniden kullanılabilir olması amaçlanan bir doküman sayfası, uygulama veya web sitesi içerisinde kendi kendine yetebilen bir kompozisyonu belirtir. Örnekleyecek olursak, forum bildirisi, dergi veya gazete makalesi, blog girişi, ürün kartı, kullanıcı tarafından gönderilen bir yorum, etkileşimli bir pencere nesnesi veya herhangi bir bağımsız içerik elemanı verilebilir.

<aside> : HTML elemanı içerik kısmındaki yerle ilgili açıklamalar yapmak için kullanılır.

<footer> : HTML genelde web sayfasının en alt bölümünde tek başına kullanılır. Web sitesinin iletişim bilgileri, sosyal medya bağlantıları, yasal verileri gibi görsel ve yazılı alanları içerir. Arama motorları çoğunlukla footer etiketi içerisindeki bilgileri bulmayı hedefler. <header> ile birlikte kullanılmasındaki amaç daha düzenli bir içerik oluşturmaktır.

<header> : HTML elemanı tanıtım içeriği ve bazı başlık öğelerini tanımlar. Aynı zamanda, logo, form, yazar adı ve diğer nesneleri de içerebilir.

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> : Heading HTML elemanları bölüm başlıkları altı başlıklarını gösterir.<h1> etiketi ana başlık, <h2> etiketi ilk alt başlık, <h3> etiketi metnin içindeki birden çok başlık için kullanılır. Ve bu <h6> etiketine kadar kullanılabilir. Web sayfanızda ziyaretçiler sizi birkaç anahtar kelimeyle bulabilecekleri için bu etiketler SEO için oldukça önemlidir.

<main> : HTML elemanı baskın içeriktir ve içerik o dokümana özel olmalıdır. HTML5 ile yeni gelen bu etiket genelde fazla kullanılmamaktadır. Aslında xhtml’den bu etikete yabancı değiliz.

<nav> : HTML öğesi geçerli belge içinde veya başka belgelere yönlendirme bağlantıları sağlamaktır. Gezinme bölümlerinin yaygın örnekleri menüler, içindekiler tabloları ve dizinlerdir yani web sayfasının sağ veya solunda oluşturulacak linkler <nav> içerisinde yazılır.

<section> : HTML elemanı sayfanın her yerinde kullanılabilir. Sayfanın herhangi bir bölümünü göstermeye yarar. Section içerisine tüm html tagları konulsa da bu etiketi, header, footer, asidendır ve section içerisinde kullanılması tavsiye edilir.

Metin İçeriği
Web sitesi tasarımını kodlarken açılış <html>, kapanışı </html> etiketleri ile yapılması gerekir ve bu etiketler arasına yerleştirilmiş içerik bloklarını veya bölümlerini eklemek-düzenlemek için HTML tagları yerleştirilir. Erişilebilirlik ve SEO için önemli olan bu elemanlar, o içeriğin yapısını ve amacını tanımlar.

<blockquote> : HTML elemanı kaynak metininin tırnak içerisine alınmasını gösterir. Alıntının kaynağını gösterirken bir URL alıntı şeklinde kullanılarak verilir ve kullanılan ögelerle metnin kaynağından alıntı yapıldığı gösterilir.

<dd> : HTML elemanı, terimleri listelerken açıklama değeri sağlar. Bu etiket ile veri açıklamaları tanımlanır.

<div> : HTML elemanı web sitesinin ana hatlarını oluşturur. Web tasarımı yapılmış sitenin sayfa stilini, boyutlarını, nasıl olacağını istediğimiz gibi belirleyebiliriz. Ayrıca web sayfasını bölümlere ayırabilir ve bölümlere CSS stil değerleri verilebilir.

<dl> : HTML öğesi bir açıklama listesini tanımlar. Liste ögelerini tanımlamak için kullanılır.

<dt> : HTML öğesi bir açıklama veya tanımlama listesinde bir veri terimi belirtir ve tanımlar.

<figcaption> : HTML elemanı ile bir img (görsel) figüre etiketi içinde tanımlanır. Figcaption elemanı figure’nin bir alt nesnesi olarak tanımlanabilir. <figcaption> figure

<figure> : HTML elemanı potansiyel kullanılarak belirtilir, şekil, başlığı ve içeriği tek bir birim olarak belirtilmiştir.<figure> figcaption bu sıralama ile html içerisinde kullanılmalıdır.

<figure>, <figcaption> örneği:<figure>
<img src="img/webtasarimetiketleri.jpg" alt="web tasarım etiketleri" style="width:100%">
<figcaption>Web Tasarım Etiketleri</figcaption>
</figure><hr> : HTML elemanı paragraf düzeyi elemanları arasında tema araları verir. Konu sonu ve değişikliklerini tanımlar.

<li> : HTML elemanı listedeki bir öğeyi temsil etmek için bir üst öğede bulunmalıdır. <ol> ve <ul> taglarının arasında kullanılarak liste ögeleri verilir.

<ol> : HTML elemanı tipik sıralanmış biçimde işlenen nesnelerin listelenmesi için kullanılır.

<p> : HTML elemanı bir paragraf oluşturmayı temsil etmek için kullanılır. Görsel medyada, boş satır, ilk satır girintisi ve bitişik bloklardan ayrılan metin blokları olarak gösterilir. Paragraflar sola hizalı biçimde yazılır.

<pre> : HTML öğesi HTML dosyasında boşluk bırakmak ya da alt satıra geçmek için kullanıldığında, tam olarak yazıldığı gibi görüntülenir.

<ul> : HTML elemanı madde işaretli liste olarak verilen üründen sırasız olarak grafik ile gösterilmesidir.

Satır İçi Metin Biçimlendirme
Metinlerin satır yapısını veya stilini tanımlamak için konya yazılımın sıkça başvurduğu, HTML satır içi metin semantiğini kullanın.

<a> : HTML elemanı (çapa= “anchor”) ile web sayfaları, dosyaları, e-posta adresleri, aynı sayfada, yerlerde veya bir URL kısacası iç ve dış bağlantılar için, köprü (link) kurabilirsiniz.

<abbr> : HTML elemanı bir kelimenin kısaltılmış halini (HTML, CSS) temsil eder. Bu etiket title ile birlikte kullanılır. Title bu kısaltmaların uzun halini içerdiği için tarayıcılar web sitenizi taradığında anlamlandırması kolay olur.

<b> : HTML ögesi okuyucunun dikkatini çekmek için kullanılır. Bu nesne metinleri bold yani daha kalın yazı tipiyle oluşturmaya yarar. Ancak, metni şekillendirmek için kullanılmaz onun yerine bold metin oluşturmak için CSS özelliğini ya da metnin özel bir öneme sahip olduğunu belirtmek için <b>font-weightstrong</b> şeklinde kullanılabilir.

<bdi> : HTML öğesi metinleri izole etmek için tarayıcının iki yönlü algoritma sunmasını istemektir. Kısacası metnin sağdan mı yoksa soldan mı başlaması gerektiğini belirtir. Bazı diller sağdan yazıma uygun olurken bazı dillerin başlangıç noktası sol olabilir. Bu karmaşayı ‘bdi’ tag ile önleyebiliriz.

<bdo> : HTML elemanı metin farklı bir yöne doğru oluşturulduğunda, metnin tanımlanan yönünü etkisiz hale getirmek için kullanılır.

<br> : HTML elemanı metni bulunduğu satırdan (satırbaşı), bir satır sonu üretir. Bir şiir ya da bir adres yazmak için, satırların bölünmesi gerektiği durumlarda kullanışlıdır.

<cite> : HTML ögesi, yaratıcı çalışma açıklamak için kullanılan başlıklardır. Özgün olarak oluşturduğunuz kitap, dergi, film vs. gibi medya kaynaklarına başlıkları bu etiket ile ekleyebilirsiniz.

<code> : HTML elemanı, html içerisinde yazdığımız kodların kendi anlayabileceğimiz şekilde yazdığımız kodlarla karışmaması için oluşturulur. Varsayılan olarak, içerik metni, kullanıcı arama, varsayılan monospace yazı tipi kullanılarak görüntülenir.

<data> : HTML5 ile güncellenen bu eleman ile makine tarafından okunabilir çeviri ile belirli bir içerik parçasını bağlarız. İçerik saat veya tarih varsa, öğe kullanılmalıdır. Örn: <data> time şeklinde.

<dfn> : HTML öğesi bir tanım ya da cümle öbeğinde, cümlenin bağlamında kullanılan terim varlıkları göstermek için kullanılır. Tanımlanan terimin temsil edilecek örneği için kullanılır.

<em> : HTML elemanı, metinlerde yüzdeye bağlı ölçü verir. Daha büyük bir vurgu için ölçüdeki her yuvalanma seviyesi ile, iç içe olabilir.<em> <em> şeklinde.

<i> : HTML elemanı, diğerleri arasında vurgulu metin, teknik terimler, taksonomim atamaları gibi, normal metinden farklı bir metin aralığını temsil eder. Bu öğenin adlandırılması için kullanılan italik yazı tipi olarak sunulmuştur.

<kbd> : HTML elemanı, bir klavye, ses girişi veya başka bir metin girişini gösterir. Bu tag tarayıcıda, monospace yazı tipini kullanarak bir öğenin içeriğini varsayılır şekilde işler.

<mark> : HTML elemanı, işaretlenen metin veya vurgulanan metinin arka planda renkli gösterilmesi amacıyla kullanılır.

<q> : HTML elemanı, metindeki tırnak içine alınacak alıntılar için kullanılır. Bu öğe, uzun cümleler gerektirmeyen, kısa alıntılar için kullanılmıştır; paragraf sonu gerektiren uzun alıntılar için ise blockquote dizinini kullanabilirsiniz.

<rp> : HTML elemanı tarayıcıların desteklemediği dil karakterlerini açıklamada kullanılır.

<rt> : HTML öğesi etiket içinde yer alan karakterin açıklaması için kullanılır.

<ruby> : HTML elemanı genellikle Doğu Asya dillerinin telaffuzunu göstermek için kullanılır. Ayrıca diğer metinlere açıklama eklemek amacıyla kullanılsa da en yaygın olanı Doğu Asya Tipografisi içindir.<ruby>

<s> : Tarayıcıların tümünün desteklediği bu HTML elemanı gerek duyulmayan metnin üzerini çizmek için oluşturulur. Belge düzenlemede bu etiket kullanılamasa da bunun yerine <del> etiketinden yararlanarak metni silebilirsiniz.

<samp> : HTML elemanı, bir bilgisayar programı örneği (veya alıntı) çıktısını belirtmek için çizgi içinde metinleri kapatmak için kullanılır. İçeriği, genelde tarayıcının standart tek aralıklı yazı tipi (Courier veya Lucida Konsolu gibi) kullanılarak yapılır.

<small> : HTML ögeleri, telif hakkı ve yasal metinlerin yanı sıra dip notları ve küçük yazı tiplerini temsil eder. Daha küçük yazı tipleri oluşturabilmek için ise <small> smallx-small etiketi kullanılır.

<span> : HTML elemanı düzeler içindeki elemanlar ve içerikleri için gruplandırmalar yapar. Stil yapısını oluşturan bu öge ile div arasında farklılık vardır. Div etiketi blok dizelerde kullanılırken span etiketi satır içindeki ögeleri gruplandırır. <span>Web Tasarım Etiketleri</span>

<strong> : HTML ögesi tarayıcılar kalın yazı tiplerini algılar. Bu etiket ise içeriklerin kalın gösterilmesini sağlarken em etiketine göre daha vurgulu olmasını sağlar.

<sub> : HTML etiketi satır içindeki metni altyazı olarak görüntüler. Örneğin, kimya simgeleri içerisinde verilen formüller(H2O) için küçük alt karakterler eklemek gerektiğinde bu etiket kullanılır.

<sup> : HTML olan eleman satır içi metinde kullanılacak üst simgelerin görüntülenmesini sağlar. Üst simgeler küçük simgeler kullanılarak gösterilir.

<time> : HTML elemanı belirli bir zamanı temsil etmek için kullanılır. Tarayıcı sonuçlarına veya hatırlatıcılar gibi özel özelliklere izin vererek, tarihleri arama motorları tarafından okunabilir biçime çevirme özelliğini içerebilir. Bunun için ise, <time> datetime etiketi kullanılır.

<u> : HTML öğesi içerisinde bulunan metnin altını çizmek için kullanılır.

<var> : HTML elemanı matematiksel ögeyi temsil eder ve içerik çoğunlukla italik görünür.

<wbr> : HTML elemanı tüm tarayıcılar tarafından desteklenir. Kelimeler arasına satır sonu ekler ve kelimeler uzunsa tarayıcıların bu uzun kelimeleri okumadan alt satıra geçme eylemini önler.

Görüntü Ve Video
HTML tagları, resimler, ses ve video gibi çeşitli multimedya kaynaklarını çalıştırır. Konya web tasarımı olarak tasarımları hayata geçirecek görüntü ve multimedya taglarını sizlerle paylaşalım:

<area> : HTML öğesi tıklanabilir alanlar için görüntü haritasını tanımlar. Site map yapılacaksa bu tag kullanılır. Site haritası için geometrik bir köprü görevi görür

<audio> : HTML5 ile yeni gelen bu özellik ses dosyalarını oynatabilmek başka etiketlere ihtiyaç kalmadan kullanılır.

<img> : HTML elemanı dokümana resim gömer.

<map> : HTML elemanı ile kullanılan bir resim haritası (tıklanabilir bir bağlantı alanı) tanımlamak için area etiketi ile kullanılır.

<track> : HTML öğesi medya öğelerinin altyazıları otomatik olarak işlemek için zamanlanmış metin parçalarını (veya zamana dayalı verileri) göstermeye yarar. WebVTT (Web Video Metin İzleri) şeklindeki dosyaları biçimlendirilir. Etiket bu şekilde <track> audiovideo.vtt yazılır.

<video> : HTML elemanı video ve medya oynatmayı destekler. Ses içeriği etiketi de kullanılabilir ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. <video>audio<video>

Gömülü İçerik
Normal multimedya içeriklerine ek olarak, HTML dili, etkileşimi her zaman kolay olmasa bile, çeşitli başka seçenekler sunabilir. Konya yazılım olarak bu gömülü içerikleri sizler için derledik:

<embed> : HTML elemanı belgede belirlenmiş olan dış içerikleri gömülü hale getirir. Ses ve ya video gibi içerikleri derler bu html5 ile yerleşik olarak gelmiştir. İçeriğin türü, genişliği, yüksekliği, konumu vs. bu etiket ile belirtilir.

<iframe> : HTML ögesi, iç içe göz atma bağlamını temsil eder ve geçerli HTML sayfalarını gömer. Örneklersek, görüntülenen web sayfası başka bir web sayfasında görüntülenmek istendiğinde, bir sayfaya doküman video yada medya yerleştirmek gerektiğinde bu elementten yararlanırız. Bu etiket web tasarımı için kullanıldığında güçlü bir etikettir.

<object> : HTML öğesi bir görüntüyü, iç içe geçmiş bir bağlam veya kaynak olarak kabul edilebilecek ve bir eklenti tarafından işlenen bir dış kaynağı temsil eder.

<param> : HTML öğesi, öğenin parametrelerini tanımlar.

<picture> : Farklı görüntü/cihaz sahneleri için görüntülerin alternatif versiyonlarını sunmak için kullanılan sıfır veya daha fazla HTML öğesi ve bir öğe içeren bir etikettir. <picture> sourceimg şeklinde kullanılır.

<portal> : HTML öğesi, yeni sayfada daha sorunsuz gezinme için geçerli sayfaya başka bir HTML sayfasının gömülmesine izin verir.

<source> : HTML multimedya kaynaklarını, öğelerini veya öğelerin öğelerini belirtin. Boş bir öğedir, yani içeriği ve kapanış etiketi yoktur. Görüntü dosyası formatları ve medya dosyası formatları için farklı desteği göz önüne alındığında, genellikle aynı medya içeriğini çeşitli tarayıcılarla uyumlu olması için birden fazla dosya formatında sağlamak için kullanılır.

SVG ve MathML
SVG ve MathML içeriğini <svg> ve <math> etiketlerini kullanarak, doğrudan HTML belgelerine gömülür.

SVG (Scalable Vector Graphics), Ölçeklenebilir vektör grafikleri, XML tabanlı bir görüntü formatıdır. Diğer görüntü biçimlerinin (jpg, png, gif) aksine, SVG piksel tabanlı değil vektör tabanlıdır. Bu nedenle düzenleme ve düzenleme (düzenleme) çok kolaydır. Özellikle animasyonda yaygın olarak kullanılması esnek yapısından kaynaklanmaktadır. MathML (MathML) nedir? Sorusunu ele alırsak kısacası, HTML gibi biçimlendirme dillerinden biridir. XML şemasındaki matematiksel işlemleri göstermek için geliştirilmiştir. 1998'den beri W3C topluluğu tarafından geliştirilmiştir.

<svg> : svgElement, sistemi ve yeni koordinat görünümünü tanımlayan bir kapsayıcıdır. SVG belgelerinin en dış öğesi olarak kullanılır, ancak SVG parçalarını SVG veya HTML belgelerine gömmek için de kullanılabilir.

<math> : MathML'deki en üst düzey öğe matematiksel işlemleri gösteren etiket sarılmalıdır.

Komut Dosyası
Dinamik içerik ve Web uygulamaları oluşturmak için komut dosyası dillerinin (çoğunlukla HTML, JavaScript) kullanımını destekler.

<canvas> : Grafikler ve animasyonlar çizmek için HTML <canvas> öğesini ve tuval komut dosyası API'sini veya WebGL API'sini kullanabilirsiniz.

<noscript> : Sayfa script tipini desteklemiyorsa veya script eklendiğinde tarayıcıdaki HTML elementi kapalıysa HTML bölümünün ekleneceğini tanımlar.

<script> : Yürütülebilir kod veya veri sağlamak üzere HTML öğelerini gömmek için kullanılır; bu genellikle JavaScript kodunu gömmek veya referans vermek için kullanılır. Bu öğe, WebGL'nin GLSL gölgelendirici programlama dili ve JSON gibi diğer dillerle de kullanılabilir. Bu öğeler, metnin belirli bölümlerinin değiştiğine dair bir gösterge sağlamanıza izin verir. (Zaman Sınırlaması Düzenlemesi)

Sınırlandırma Düzenlemeleri
Bu öğeler, metnin belirli bölümlerinin değiştiğine dair bir gösterge sağlamanıza izin verir.

<del> : HTML öğeleri belgeden silinmiş metin aralığı. Örneğin, bu, "değişiklikleri izle" veya kaynak kodu farklılıkları oluştururken kullanılabilir. Bu öğe tam tersi amaç için kullanılabilir: belgeye eklenen metni görüntüler.

<del> ins

<ins> : HTML öğesi, belgeye eklenecek metin aralığını temsil eder. Belgeden silinen bir dizi metni benzer şekilde temsil etmek için .

<ins> del öğesini kullanabilirsiniz.

Tablo İçeriği
Buradaki elemanlar tablo bilgilerini oluşturabilmek ve işleyebilmek için kullanılır.

<caption> : HTML öğesi bir tablonun başlığını belirtir.

<col> : HTML elemanı, bir tablo içindeki sütun tanımlar ve tüm ortak hücrelerde ortak bir semantik tanımlamak için kullanılır. Genellikle

<col> colgroup şeklinde kullanılarak bir element içinde bulunur.

<colgroup> : HTML elemanı, bir tablo içindeki sütun grubunu belirtmektedir.

<table> : HTML verileri içeren hücrelerin, satır ve sütundan oluşan iki boyutlu bir tablo olarak sunulan bilgi ve öge sekmeli verileri temsil etmektedir.

<tbody> : HTML elemanı, tablo satırlarını gösterir.

<td> : HTML elemanı, verileri içeren bir tabloya göre bir hücrenin tablo modelini tanımlar.

<tfoot> : HTML öğesi, tablosunun sütunları özetleyen satır kümesini tanımlar.

<th> : HTML ögesi, tablo gruplarının hücre başlıklarını tanımlar. Bu grubun tam doğası ve özellikleri ile <th> scopeheaders olarak tanımlanır.

<thead> : HTML öğesi tablosunun sütun başını gösteren, satır kümesini tanımlar.

<tr> : HTML elemanı, bir tablodaki hücrelerden oluşan bir sıra oluşturur. Satırın hücreleri daha sonra veri hücresi ve başlık hücresi öğelerinin bir karışımı kullanılarak <tr> tdth şeklinde oluşturulabilir.

Formlar
HTML, kullanıcının doldurabileceği ve web sitesine veya uygulamaya gönderebileceği formlar oluşturmak için birlikte kullanılabilecek bir dizi öğe sağlar. Verilerin sunucuya aktarımında yardımcı olur.

<button> : HTML öğesi göndermek için kullanılan tıklanabilir bir düğme tanımlar. Formları, erişilebilir ve standart düğme işlevselliği için bir dokümanda toplar.

<datalist> : HTML elemanı kümesi içerir ve giriş kontrolleride seçim için kullanarak liste belirtilir. İzin veya tavsiye edilen seçenekler için kullanılacak temsil elemanları <datalist> option bu şekildedir.

<fieldset> : HTML elemanı ilgili nesneleri grup içerisine alır. Ek öge olarak, <fieldset> label biçiminde kullanılır.

<form> : HTML elemanı bilgi gönderirken, interaktif kontroller içeren bir belge bölümünü tanımlar.

<input> : HTML elemanı, kullanıcıdan veri kabul etmek için web tabanlı formları için interaktif denetimler oluşturmak için kullanılır.

<label> : HTML öğesi bir kullanıcı arayüzünde bir öğe için bir başlık temsil eder.

<legend> : HTML öğesi kendi üst içeriğini için bir başlık temsil eder.

<meter> : HTML elemanının bilinen bir aralık içinde bir değer veya kesirli değerin birini temsil eder.

<optgroup> : HTML öğesi çeşitli seçeneklere gruplama oluşturur. Ek öge olarak <optgroup> select şekilinde kullanılır.

<option> : HTML elemanı içinde ihtiva edilen bir madde tanımlamak için kullanılır. Bu nedenle, açılır pencerelerdeki menü öğelerini ve bir HTML belgesindeki diğer öğe listelerini temsil edebilir. Gruplama <option> selectoptgroupdatalist <option> şeklinde yazılır.

<output> : HTML elemanı, bir site veya uygulama bir hesaplama veya kullanıcı eylemi sonucu oluşan elemandır.

<progress> : HTML öğesi görüntüler bir görevin tamamlanma ilerlemesini gösteren bir gösterge, tipik bir ilerleme çubuğu olarak gösterilir.

<select> : HTML elemanı seçenekler menüsünü sağlayan bir kontrol temsil eder.

<textarea> : HTML elemanı bir çok satırlı düz metin düzenleme denetimi temsil eder.

Etkileşimli Öğeler
HTML tagları, etkileşimli kullanıcı arabirimi nesneleri oluşturmaya yardımcı olan bir dizi öğe sunar.

<details> : Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek ayrıntıları tanımlar.

<dialog> : HTML elemanı bir iletişim kutusu veya diğer etkileşimli bileşenleri tanımlar.

<menu> : Menü komut listesi oluşturmak için kullanılır.

<summary> : <details> etiketi ile kullanılabilecek özeti tanımlar.

Web Bileşenleri
Web Bileşenleri, esasen normal HTML gibi özel öğeler oluşturmayı ve kullanmayı mümkün kılan HTML ile ilgili bir teknolojidir. Ayrıca, standart HTML öğelerinin özel sürümlerini oluşturabilirsiniz.

<slot> : HTML unsuru içine kendi işaretlemeyi ekleyebileceğinizweb bileşeni içinde bir tutucudur. Bu, ayrı DOM ağaçları oluşturmanıza ve birleştirmenize olanak tanır. Bu etiket tıpkı html elemanları gibi içerik aktarımını ve dağıtımını sağlar.

<template> : HTML elemanı bir sayfa yüklendiğinde görüntülenmez sonrasında JavaScript kullanarak çalışma zamanı istemci taraflı içerikleri oluşturur.

HTML içinde sıkça kullanılan etiketlerin neler olduklarını ve genellikle ne görevleri üstlendiklerini konya yazılım ve konya web tasarım ekibi olarak açıkladık.